Kontakt

SOPTÍK - Váš supermarket s hasičinou

e-mail: soptik@soptik.sk

tel.:+421 911 767 845 pre lepšie zapamätanie vytoč 0911 a napíš S(7) O(6) P(7) T(8) I(4) K(5)

      Pondelok - Piatok od 9,00 do 17,00 hod.

 

Kontaktné a fakturačné údaje

VMF, s.r.o.                                                           

Dr. Ľ. Okánika 3

909 01  SKALICA

 

IČO: 46 355 324

DIČ: 2023338669

IČ DPH: SK2023338669

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.

Č. účtu: 2926863634/1100

IBAN: SK0711000000002926863634

BIC (SWIFT): TATRSKBX

 

Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava v oddieli Sro, vo vložke číslo 28094/T.